ข่าวประกัน

สินทรัพย์ประกันภัย เปลี่ยนชื่อเป็น เดอะ วัน ประกันภัย

บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก้าวสู่ยุค ดิจิทัลเปลยี่นชื่อบริษัท เป็น บริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)เมื่อวันที่ 11 มิถุนยน 2564 เวลำ 09.09 น. ผู้บริหำร และพนักงาน บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกันฉลองและยินดีในโอกาสที่เปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จพกัด (มหาชน ) เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า THE ONEINSURANCE PUBLIC LIMITED โดยทางบริษัท เดอ ะ วัน ประกันภัย จำกัด(มหาชน) ได้ปรับเปลี่ยนการให้บริการที่ทันสมัยเข้ากับยุคดิจิทัล มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อที่จะสำมารถให้บริการลูกค้าได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการเพิ่มคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านและขอให้ท่านมั่นใจว่าท่านจะยังคงได้รับความคุ้มครองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยของท่านเช่นเดิมทุกประการ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button