การค้า การส่งออก

คต. ปลื้ม คุมเข้มมาตรฐานมันเส้น ดันส่งออกพุ่งสวนกระแสโควิด

กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) ปลื้มทำงานหนักเป็นผล ดันปริมาณส่งออกพุ่งสวนกระแสโควิด หลังส่งชุดตรวจสอบมาตรฐานเคลื่อนที่ลงพื้นที่แบบปูพรมต่อเนื่องตลอดฤดูกาลผลิตมันสำปะหลังปี 2563/64 ตรวจเข้มมาตรฐานมันเส้นทั้งนำเข้า-ส่งออก

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ช่วงมกราคม-เมษายน 2564 ปริมาณส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทยพุ่งสูงถึง 3.96 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 50 ส่งผลให้ราคาหัวมันสำปะหลังสดในประเทศ ฤดูกาลผลิตปี 2563/64 มีเสถียรภาพ โดยมีราคาปัจจุบันเฉลี่ย 2.40 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 14 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจมาก ทั้งนี้ ในช่วงธันวาคม 2563-เมษายน 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตมันสำปะหลังของไทยและประเทศเพื่อนบ้านออกสู่ตลาดจำนวนมาก ได้ส่งชุดตรวจสอบมาตรฐานเคลื่อนที่ลงพื้นที่ตามแนวชายแดนที่เป็นจุดนำเข้ามันเส้นสำคัญ เช่น จังหวัดสระแก้ว สุรินทร์ จันทบุรี และอุบลราชธานี เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้ส่งชุดตรวจสอบฯ ลงพื้นที่ตามโกดังส่งออกที่กระจายตัวอยู่ในหลายจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดอยุธยา ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีโกดังส่งออกมันเส้นกระจุกตัวอยู่ เพื่อกำกับดูแลให้มั่นใจได้ว่ามันเส้นที่จะส่งออกจากไทยได้มาตรฐานตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ป้องกันไม่ให้มีสินค้าด้อยคุณภาพราคาต่ำมาปลอมปน ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อในต่างประเทศ

“การส่งชุดตรวจสอบฯ ลงพื้นที่ในแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการตรวจมาตรฐานมันเส้นที่นำเข้าหรือส่งออก จะไม่แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้า เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบที่สะท้อนความจริงมากที่สุด”

นายกีรติฯ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า คุณภาพมาตรฐานถือเป็นหัวใจสำคัญหลักของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทย ซึ่งนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กำชับและมอบนโยบายให้กรมฯ เข้มงวดกวดขัน ด้านคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ทำให้สินค้ามันเส้นของไทยมีคุณภาพที่ดีกว่าคู่แข่ง ได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา และลาว การที่ราคาหัวมันสำปะหลังสด ฤดูกาลผลิตปี 2563/64 มีเสถียรภาพอยู่ในเกณฑ์ดี นอกจากจะสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังแล้ว ยังช่วยลดภาระงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง อย่างไรก็ดี ยอมรับว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ที่เริ่มระบาดในช่วงเมษายน 2564 ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของชุดตรวจสอบฯ ซึ่งแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัด แต่เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพราคาหัวมันสำปะหลังสดในประเทศ เนื่องจากปัจจุบันเป็นช่วงปลายฤดูกาลผลิตมันสำปะหลัง ผลผลิตส่วนใหญ่ออกสู่ตลาดเกือบหมดแล้ว

ทั้งนี้ ในปี 2564 (มกราคม-เมษายน) ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปริมาณ 3.96 ล้านตัน มูลค่า 1,424 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ร้อยละ 50 และ 49 ตามลำดับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button