ข่าวประกัน

กรุงเทพประกันชีวิต มอบสิทธิพิเศษ ฟรี! ความคุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19

กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมส่งมอบความห่วงใยผ่านความคุ้มครองกรณีได้รับผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต ฟรี พร้อมเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2564

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์ความรุนแรงและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีจำนวนยอดผู้ติดเชื้อและยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน การฉีดวัคซีนจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายให้แก่ประชาชนทุกคนและเพื่อลดความรุนแรงของอาการป่วย รวมถึงลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้น้อยลงและให้โรคระบาดนี้หายไปจากประเทศไทยโดยเร็ว กรุงเทพประกันชีวิตเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้และอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้คนไทยได้รับการฉีดวัคซีนอย่างมั่นใจ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เดินหน้าต่อไป

กรุงเทพประกันชีวิต จึงได้มอบสิทธิพิเศษ ฟรี! ความคุ้มครองในกรณีได้รับผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้เอาประกันภัยของบริษัท ที่มีวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2564 โดยการสแกน QR Code หรือ Link ที่บริษัทกำหนด พร้อมกรอกรายละเอียดเพื่อยืนยันรับสิทธิ์ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 และให้ความคุ้มครองจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยความคุ้มครองนี้มอบให้กับผู้เอาประกันภัย 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์

สำหรับผู้เอาประกันภัยที่เข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในตามความจำเป็นทางการแพทย์ เนื่องจากได้รับผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีนในแต่ละครั้ง บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาทต่อวัน เพียงครั้งเดียวและไม่เกิน 14 วันต่อการเข้าพักรักษาในการฉีดวัคซีนแต่ละเข็ม และสูงสุดต่อวันไม่เกิน 1 ครั้ง ทั้งนี้ บริษัทจะให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน จนกว่าจะครบโดส (ไม่เกิน 2 เข็มต่อผู้เอาประกันภัย 1 ราย) นอกจากนี้ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท ให้แก่ผู้รับประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีนและต้องเสียชีวิตไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากได้รับผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนดังกล่าวในประเทศไทย โดยแพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ในระหว่างวันเริ่มมีผลคุ้มครอง ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นต้น

นอกจากนี้ กรุงเทพประกันชีวิต ยังได้ขยายความคุ้มครองให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่มีสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก และสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน ให้ครอบคลุมกรณีได้รับผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 จนเป็นเหตุให้ต้องรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน หรือผู้ป่วยนอก ภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สำหรับผู้เอาประกันภัยของกรุงเทพประกันชีวิตที่สนใจรับความคุ้มครอง สามารถทำรายการผ่านเว็บไซต์ที่หน้าลงทะเบียน http://bit.ly/BLA-Vac04 แอปพลิเคชัน BLA Happy Life หรือสแกน QR Code หรือ Link ที่บริษัทกำหนด เพื่อยืนยันรับสิทธิ์ ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 สิงหาคม 2564 หลังจากลงทะเบียนสำเร็จ ลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดความคุ้มครองได้ที่แอปพลิเคชัน BLA Happy Life, LINE Official Account (BLA Connect) และ ระบบบริการลูกค้า (Smart Customer) ทั้งนี้ ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 02 777 8888 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.bangkoklife.com

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button