ข่าวประกัน

เมืองไทย Mobile Syndrome by เมืองไทยประกันภัย

เมืองไทย Mobile Syndrome by เมืองไทยประกันภัย คุ้มครอง 11 โรคฮิตของคนยุคดิจิทัลทั้ง IPD และ OPD สูงสุด 2 แสนบาทต่อครั้ง

เมืองไทยประกันภัย ออกผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพตัวใหม่ล่าสุด ‘เมืองไทย Mobile Syndrome’ คุ้มครอง 11 โรคฮิตจากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เบี้ยประกันภัยราคาเดียวไม่มีปรับเพิ่มตามอายุเริ่มต้นเพียง 999 บาท/ปี มีให้เลือกทั้งค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) เหมาจ่ายไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่จำกัดวงเงินในการเข้ารักษาต่อปี และการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปของคนยุคใหม่ในทุกเจนเนอร์เรชัน ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี รับประกันได้ตั้งแต่อายุระหว่าง 11 ปี – 60 ปี

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI กล่าวถึงการออกผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ว่า “ในปัจจุบันนั้นเรามักจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่รอบ ๆ ตัว เปรียบเสมือนเป็นอีก 1 ปัจจัยหลักที่ทุกคนนั้นขาดไม่ได้ นั่นคือ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่ไม่เพียงแต่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันอย่างเดียว จะเห็นได้ว่าทุกคนใช้อุปกรณ์นี้เกือบทุกกิจกรรมที่เราทำใน 1 วัน เช่น การทำงาน การเรียน หรือแม้แต่การขาย – ซื้อสินค้าผ่านมือถือตามช่องทางออนไลน์ และจากรายงานผลการสำรวจ ของ ETDA (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์) ในปี 2563 ที่ผ่านมา พบว่า คนไทยใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์เฉลี่ย 11 ชั่วโมง 25 นาทีต่อวัน ซึ่งมีพฤติกรรมการใช้มือถือ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นระยะเวลานานติดต่อกันหลายชั่วโมง จนลืมตัวและอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้โดยไม่รู้ตัว บมจ.เมืองไทยประกันภัย จึงได้ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ “เมืองไทย Mobile Syndrome” ขึ้นเพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการทำงานผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือดิจิทัลเป็นหลัก อาทิ กลุ่มพนักงานทั่วไป กลุ่มอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ เป็นต้น ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างวงกว้างทั่วทุกพื้นที่ ทำให้เกิดการ Work Form Home หรือแม้ในช่วงวันหยุดพักผ่อน ก็ยังคงมีลักษณะการใช้งานโทรศัพท์มือถือและ อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบัน”

จุดเด่นของ ประกันสุขภาพ ‘เมืองไทย Mobile Syndrome’ คือให้ความคุ้มครอง 11 โรคฮิตในกลุ่ม Mobile Syndrome ซึ่งได้แก่ อาการนิ้วล็อก, โรคเอ็นข้อมืออักเสบ, อาการอักเสบของกล้ามเนื้อมือหรือข้อมือ, กระดูกสันหลังเสื่อม, โรควุ้นสายตาเสื่อม, หมอนรองกระดูกเสื่อม, ภาวะกระดูกคอเสื่อม, กระดูกคอเคลื่อนทับเส้นประสาท, การอักเสบของกล้ามเนื้อคอ, ไมเกรน และปวดศีรษะเรื้อรัง อีกทั้งยังคุ้มครองครอบคลุมไปถึงอาการคล้ายคลึงกับโรค Office syndrome ที่มีสาเหตุเกิดจาก Mobile Syndrome แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยมีแผนความคุ้มครองให้เลือกทั้งหมด 5 แผน ดังนี้

แผนความคุ้มครองใจป้ำ เน้นการรักษาตัวในโรงพยาบาล เหมาจ่าย ผู้ป่วยใน (IPD) แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง และวงเงินในการเข้าพักรักษาตัวต่อปี ได้แก่

แผน 1 เบี้ยประกันภัย 999 บาทต่อปี ให้วงเงินคุ้มครองการรักษาแบบผู้ป่วยใน (IPD) สำหรับโรคกลุ่ม Mobile syndrome จ่ายตามจริงไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้ง และครอบคลุมถึงกรณีสูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 10,000 บาท

แผน 2 เบี้ยประกันภัย 1,200 บาทต่อปี ให้วงเงินคุ้มครองการรักษาแบบผู้ป่วยใน (IPD) สำหรับโรคกลุ่ม Mobile syndrome จ่ายตามจริงไม่เกิน 200,000 บาทต่อครั้ง และครอบคลุมถึงกรณีสูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 10,000 บาท

แผน 3 เบี้ยประกันภัย 2,000 บาทต่อปี ให้วงเงินคุ้มครองการรักษาแบบผู้ป่วยใน (IPD) สำหรับโรคกลุ่ม Mobile syndrome จ่ายตามจริงไม่เกิน 200,000 บาทต่อครั้ง รับเงินชดเชยรายได้ขณะรักษาตัวในโรงพยาบาลวันละ 500 บาท (สูงสุด 15 วัน) และครอบคลุมถึงกรณีสูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 30,000 บาท

แผนคุ้มครองจัดเต็ม เน้นค่ารักษาตัวที่เลือกได้ทั้งแบบผู้ป่วยใน (IPD) และแบบผู้ป่วยนอก (OPD) มาพร้อมความคุ้มครองอุบัติเหตุให้ 2 ชั้นจบในกรมธรรม์เดียว ได้แก่

แผน 4 เบี้ยประกันภัย 3,150 บาท ให้วงเงินคุ้มครองการรักษาแบบผู้ป่วยใน (IPD) สำหรับโรคกลุ่ม Mobile syndrome จ่ายตามจริงไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้ง และการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) กลุ่มโรค Mobile syndrome วงเงิน 1,000 บาทต่อครั้ง หรือโรคอื่น ๆ /อุบัติเหตุวงเงิน 500 บาทต่อครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี) และครอบคลุมถึงกรณีสูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 30,000 บาท

แผน 5 เบี้ยประกันภัย 3,800 บาท ให้วงเงินคุ้มครองการรักษาแบบผู้ป่วยใน (IPD) สำหรับโรคกลุ่ม Mobile syndrome จ่ายตามจริงไม่เกิน 200,000 บาทต่อครั้ง และการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) กลุ่มโรค Mobile syndrome วงเงิน 2,000 บาทต่อครั้ง หรือโรคอื่น ๆ /อุบัติเหตุวงเงิน 500 บาทต่อครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี) และครอบคลุมถึงกรณีสูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 30,000 บาท

นางนวลพรรณกล่าวเพิ่มเติมว่า “ประกันสุขภาพ ‘เมืองไทย Mobile Syndrome’ นอกจากการคุ้มครอง 11 โรคยอดฮิตแล้ว เมืองไทยประกันภัย ยังให้ความคุ้มครองสำหรับโรคอื่น ๆ หรือการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ภายใน 24 ชั่วโมง 1,000 บาทต่อครั้ง ในทุกแผนความคุ้มครองตั้งแต่แผน 1-5 กับเบี้ยประกันภัยที่ราคาจับต้องได้ง่ายให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่าตอบแทน สำหรับ

ผู้ที่สนใจประกันสุขภาพ ‘เมืองไทย Mobile Syndrome’ สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ง่าย ๆที่https://www.muangthaiinsurance.com/th/product/detail/71โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1484 หรือตัวแทนใกล้บ้านท่าน ติดตามข่าวสารความคืบหน้าของ เมืองไทยประกันภัย ได้ที่เว็บไซต์ www.muangthaiinsurance.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Muang Thai Friends ทั้งนี้ ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจซื้อประกันภัยทุกครั้ง”

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button