ข่าวประกัน

คปภ.คลอดประกันโควิดคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะ

คปภ.คลอดประกันโควิดคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะ พร้อมนำสองสมาคมประกันภัย และไทยเบฟฯ เข้าพบนายกฯ ประยุทธ์ เพื่อร่วมกันส่งมอบประกันโควิดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รวม 2.7 แสนราย เงินเอาประกันกว่า 2.75 แสนล้านบาท

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) ได้เข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสำนักงาน คปภ. สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย มูลนิธิสิริวัฒนภักดี มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ของภาครัฐและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรดังกล่าว โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติรับมอบกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อส่งมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ เหมือนกับที่เคยได้พูดไว้ว่าพวกเราต้องชนะไปด้วยกัน โดยเฉพาะการดูแลบุคลากร ทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนหน้า

เลขาธิการ คปภ. เปิดเผยว่า ตามที่ พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก. ศบค.) ได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ถึงแนวทางการจัดทำประกันภัยคุ้มครองให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของภาครัฐและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งเป็นผู้เสียสละต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความเสี่ยงเพื่อปกป้องประชาชนไทย ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงาน คปภ. จึงได้บูรณาการร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคมประกันชีวิตไทย พัฒนาแบบกรมธรรม์ประกันภัยโดยเฉพาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ของภาครัฐและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งคุ้มครองการเสียชีวิต/ภาวะโคม่าเนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผลประโยชน์กรณีตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งตน ในฐานะนายทะเบียนได้เห็นชอบแบบกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยแล้ว โดยมีสำนักงาน คปภ. สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคมประกันชีวิตไทย มูลนิธิสิริวัฒนภักดี มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัย ทั้งหมดกว่า 38,000,000 บาท เพื่อคุ้มครองภัยจากการติดเชื้อ COVID-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของภาครัฐและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 270,000 ราย วงเงินความคุ้มครอง 275,410 ล้านบาท โดยแต่ละรายจะได้รับความคุ้มครองจาก 3 กรมธรรม์ ดังนี้

  1. กรมธรรม์คุ้มครองการเสียชีวิต ระยะเวลาคุ้มครอง 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่แจ้งรายชื่อ จำนวนเงินความคุ้มครอง 1,000,000 บาท
  2. กรมธรรม์คุ้มครองภาวะโคม่าอันเนื่องมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะเวลาคุ้มครอง 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่แจ้งรายชื่อ จำนวนเงินความคุ้มครอง 1,000,000 บาท
  3. กรมธรรม์คุ้มครองผลประโยชน์กรณีตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะเวลาคุ้มครอง 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่แจ้งรายชื่อ จำนวนเงินความคุ้มครอง 10,000 บาท และกรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ จำนวน 10,000 บาท

ทั้งนี้ มีบริษัทประกันภัย จำนวน 22 บริษัท เข้าร่วมรับประกันภัย ประกอบด้วย บริษัทประกันชีวิต 10 บริษัท ได้แก่ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) บมจ.ทิพยประกันชีวิต บมจ.ไทยประกันชีวิต บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต บมจ.เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต บมจ.เอไอเอ และ บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย 12 บริษัท ได้แก่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย บมจ.ทิพยประกันภัย บมจ.นวกิจประกันภัย บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ บมจ.แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ บมจ.เมืองไทยประกันภัย บมจ.วิริยะประกันภัย บมจ.สินทรัพย์ประกันภัย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย บมจ.อาคเนย์ประกันภัย และ บมจ.เอเชียประกันภัย 1950 นอกจากนี้ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้มอบเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลบุษราคัม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนาม ณ อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 50 เครื่อง รวมมูลค่า 10.5 ล้านบาท ในครั้งนี้ด้วย

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า สำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัยไทย มีความห่วงใยต่อบุคลากรทางการแพทย์ โดยตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกแรกช่วงต้นปี 2563 ได้มอบกรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์แล้ว 70,000 ราย เบี้ยประกันภัย 7 ล้านบาท วงเงินความคุ้มครอง 3,500 ล้านบาท

สำหรับ ความร่วมมือระหว่างสำนักงาน คปภ. ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยไทย องค์กรการกุศล และบริษัทเอกชน เพื่อมอบกรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สอง ซึ่งเป็นการส่งมอบความคุ้มครองให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ผ่านความคุ้มครองจาก 3 กรมธรรม์ แบบครบวงจร เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายใต้ความเสี่ยงได้อุ่นใจ หากเกิดเหตุการณ์ไม่พึ่งประสงค์จากการปฏิบัติงานดังกล่าว

“สำนักงาน คปภ. ขอขอบคุณรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ทุ่มเทสรรพกำลังทุกอย่าง เพื่อดูแลประชาชนผู้ติดเชื้อและผู้ที่ได้รับผลกระทบ และขอส่งความห่วงใยพร้อมทั้งเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ครั้งนี้ ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. จะมุ่งมั่นนำระบบประกันภัยเข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ โดยจะบูรณาการกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัยและทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันช่วยให้ประเทศไทยข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button