ข่าวประกัน

เมืองไทยประกันชีวิต ผนึกโรงพยาบาลคู่สัญญา 35 แห่งให้บริการ Telemedicine

เมืองไทยประกันชีวิต ผนึกโรงพยาบาลคู่สัญญา 35 แห่งให้บริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รักษาตัวต่อเนื่องอำนวยความสะดวกช่วงการระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ซึ่งยังมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความห่วงใยและตระหนักถึงผู้เอาประกันภัยที่มีโรคเรื้อรังและจำเป็นต้องมีการติดตามรักษาอาการอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่สะดวกในการไปพบแพทย์และรับยาที่โรงพยาบาล ดังนั้น เพื่อเป็นการมอบความอุ่นใจ การอำนวยความสะดวก และการลดความเสี่ยงจากการเดินทางออกจากบ้านให้กับผู้เอาประกันภัย ที่มีโรคเรื้อรังและจำเป็นต้องมีการติดตามรักษาอาการอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่สะดวกในการไปพบแพทย์และรับยาที่โรงพยาบาล บริษัทฯ ได้ร่วมกับโรงพยาบาลคู่สัญญาที่พร้อม เปิดให้บริการผ่านทางโทรเวชกรรม (Telemedicine) โดยเริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุยายน 2564

ทั้งนี้ โรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมให้บริการจำนวน 35 แห่ง ประกอบด้วย Samitivej Virtual Hospital โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค โรงพยาบาลเจ้าพระยา โรงพยาบาลเทพธารินทร์ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ โรงพยาบาลบางปะกอก 1 โรงพยาบาลบางปะกอก 9โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลบี.แคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน โรงพยาบาลพญาไท 1 โรงพยาบาลพญาไท 2 โรงพยาบาลพญาไท 3 โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ โรงพยาบาลพระรามเก้า โรงพยาบาลเวชธานี โรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์ โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 โรงพยาบาลบางปะกอก สมุทรปราการ โรงพยาบาลมหาชัย 1 โรงพยาบาลมหาชัย 2 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี โรงพยาบาลศรีสวรรค์ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ และโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์

โดยผู้เอาประกันภัยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและมีความประสงค์ใช้บริการ Telemedicine นี้ จะต้องเป็นผู้ป่วยเดิมที่มีประวัติการรักษาในโรงพยาบาลที่ให้บริการตามที่กำหนด โดยเป็นโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องมีการติดตามและต้องได้รับยาต่อเนื่อง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น โดยบริการดังกล่าวจะครอบคลุมการพบแพทย์ และการสั่งยา ทั้งนี้สามารถใช้บริการได้ทั้งผู้เอาประกันภัยรายบุคคลและรายกลุ่ม ที่มีผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด)

สำหรับบริการ Telemedicine Samitivej Virtual Hospital ยังคงให้บริการตามเงื่อนไขปกติ ครอบคลุมทั้งการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและการเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป ไม่จำเป็นต้องเป็นคนไข้เดิมของทางโรงพยาบาล ครอบคลุมทั้งผู้เอาประกันภัยรายบุคคลและรายกลุ่ม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด)

ผู้เอาประกันภัยสามารถรับบริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง จากโรงพยาบาลคู่สัญญาทั้ง 35 แห่ง ได้ตามช่องทาง ดังนี้
1.Samitivej Virtual Hospital กรุงเทพฯ Application MTL Click
2.โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค กรุงเทพฯ โทร. 02 804 8959 ต่อ 1414 หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bgp9751l
3.โรงพยาบาลเจ้าพระยา กรุงเทพฯ โทร. 02 022 7662 หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @chcservice
4.โรงพยาบาลเทพธารินทร์ กรุงเทพฯ โทร. 02 348 7000 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @Theptarin
5.โรงพยาบาลไทยนครินทร์ กรุงเทพฯ โทร. 02 340 6499 ต่อ 1888,1889 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line : insurance1988
6.โรงพยาบาลบางปะกอก 1 กรุงเทพฯ โทร. 02 109 1111
7.โรงพยาบาลบางปะกอก 9 กรุงเทพฯ โทร. 092 281 0262 หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @bpk9hospital
8.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพฯ โทร. 062 011 4833 , 062 0114899 หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bumrungradhospital
9.โรงพยาบาลบี.แคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ โทร. 062-489-9594 หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line : 0624899594
10.โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน กรุงเทพฯ โทร. 062 590 6883 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line :1doctorp
11.โรงพยาบาลพญาไท 1 กรุงเทพฯโทร. 1772
12.โรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพฯโทร. 063 225 9095
13.โรงพยาบาลพญาไท 3 กรุงเทพฯโทร. 1772
14.โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ กรุงเทพฯ โทร. 02 944 7111 ต่อ 4309
15.โรงพยาบาลพระรามเก้า กรุงเทพฯผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @praram9hospital
16.โรงพยาบาลเวชธานี กรุงเทพฯ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @vejthani
17.โรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์ กรุงเทพฯ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @SamitivejChinatown
18.โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีกรุงเทพฯ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @SamitivejThonburi

ภาคกลาง
19.โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ นนทบุรีผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @rtbinter
20.โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2ปทุมธานี โทร. 065 724 2973 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : crmonline
21.โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 สมุทรปราการโทร 089 094 1579 หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @CHG1609
22.โรงพยาบาลบางปะกอก 3 สมุทรปราการ โทร. 02 109 3111 ต่อ 1503,1506
23.โรงพยาบาลบางปะกอก สมุทรปราการ สมุทรปราการ โทร. 02 109 3222 ต่อ 10115-10116
24.โรงพยาบาลมหาชัย 1 สมุทรสาคร โทร. 034 424 990-4 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @mahachaihospital
25.โรงพยาบาลมหาชัย 2 สมุทรสาคร ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @mahachai2hospital

ภาคตะวันออก
26.โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ชลบุรีโทร. 038 259 999 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bphhospital
27.โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ชลบุรี โทร. 038 317 333 ต่อ 2102 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @PTS789
28.โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ชลบุรี โทร. 095 207 8523 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line : 889uvZUP
29.โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี ชลบุรี โทร. 033 038 988 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @schtele

ภาคเหนือ
30.โรงพยาบาลศรีสวรรค์ นครสวรรค์ โทร. 1254 กด 2 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official :@srisawan

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
31.โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา นครราชสีมา โทร. 044-015-999 ต่อ 3211 หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @BANGKOKRATCHASIMA

ภาคใต้
32.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ภูเก็ต โทร. 076 254 425
33.โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ภูเก็ต โทร. 096 646 5208 หรือผ่านแอปพลิเคชัน ID Line : bsimed
34.โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ สงขลา โทร. 1719 หรือ 074 272 800
35.โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี โทร. 077 956 789 ต่อ 1051,1061 หรือผ่านแอปพลิเคชัน Line Official: @gwc6368r

สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ เมืองไทยประกันชีวิต โทร. 1766 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อโรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมโครงการได้โดยตรง

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button