ข่าวประกัน

BKI ต่อยอดกรมธรรม์โควิด ออกแผนโควิด คอมพลีท ครอบคลุมการเจ็บป่วยโควิด และการแพ้วัคซีน เบี้ยเริ่มต้น 159 บาท

กรุงเทพประกันภัยออกประกันโควิด คอมพลีท ที่ให้ความคุ้มครองแบบเจอ จ่าย จบเมื่อตรวจพบโรคโควิด-19 รับทันทีสูงสุด 50,000บาท เพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในจากการแพ้วัคซีนป้องกันโควิด-19 จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000บาท มีประกันภัยโควิดอยู่แล้วก็สามารถทำประกันภัยดังกล่าวได้อีก

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI พัฒนาแผนความคุ้มครองเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เพื่อให้ความคุ้มครองครอบคลุมต่อสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น และสร้างความอุ่นใจให้แก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไป โดยออกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด คอมพลีท ที่ให้ความคุ้มครองทั้งการเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับคนในครอบครัว รวมถึงผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ (อบ.1)

โดยสามารถทำประกันภัยดังกล่าวได้อายุตั้งแต่แรกเกิด – 100 ปี แผนประกันภัยมีให้เลือกตามความเหมาะสมถึง 4 แผน ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 159 บาทต่อปี นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่มีกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 และกรมธรรม์ประกันภัยแพ้วัคซีนกับกรุงเทพประกันภัยหรือบริษัทประกันภัยอื่นใด สามารถทำประกันภัยโควิด คอมพลีท ดังกล่าวนี้เพิ่มเติมได้

รายละเอียดความคุ้มครองมีดังนี้

•กรณีตรวจพบว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  • เจอ จ่าย จบ เมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รับทันทีสูงสุด 50,000 บาท
  • แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล สูงสุดถึง 100,000 บาท
  • กรณีเกิดการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายหรือภาวะโคม่าจากการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) รับเงินตามทุนประกันภัยสูงสุด 1,000,000 บาท
  • คุ้มครองค่าใช้จ่ายการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับคนในครอบครัว และค่าทำความสะอาดสถานที่
    •กรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  • ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน จ่ายตามจริงสูงสุด 100,000 บาท
  • กรณีเกิดการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายหรือภาวะโคม่าจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รับเงินตามทุนประกันภัยสูงสุด 1,000,000 บาท

•เพิ่มเติมความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ รับเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยโควิด คอมพลีท เพิ่มเติมและซื้อประกันภัยได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ www.bangkokinsurance.com หรือสอบถามโทร. 0 2285 8888

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button