การค้า การส่งออก

คต. เตือนเกษตรกรสำรองท่อนพันธุ์มันสำปะหลังให้เพียงพอสำหรับปีการผลิต 2564/65

กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) ติดตามสถานการณ์การผลิตและการค้ามันสำปะหลังอย่างใกล้ชิด พบปริมาณมันสำปะหลังที่ออกสู่ตลาดลดลงอย่างต่อเนื่อง สะท้อนการเข้าสู่ช่วงท้ายฤดูเก็บเกี่ยวในปีการผลิต 2563/64 จึงขอแนะนำเกษตรกรมันสำปะหลังให้เตรียมพร้อมสำรองท่อนพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพดี ปราศจากโรคใบด่างมันสำปะหลัง ให้มีปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการในปีการผลิตถัดไป

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า “ปัจจุบันผลผลิตมันสำปะหลังปี 2563/64 กว่าร้อยละ 80 ได้ออกสู่ตลาดเรียบร้อยแล้ว คงเหลือผลผลิตอีกร้อยละ 20 ที่จะทยอยออกสู่ตลาดในช่วงเดือนเมษายน – กันยายน 2564 ถือว่าอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยเข้าสู่ช่วงท้ายของฤดูเก็บเกี่ยวในปีนี้แล้ว อย่างไรก็ดี กรมการค้าต่างประเทศไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้เป็นสื่อกลางระหว่างสมาคมผู้ส่งออกมันสำปะหลังที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ เพื่อให้ทูตพาณิชย์เป็นทัพหน้าในการเร่งขยายตลาดส่งออกมันสำปะหลัง หาดีมานด์ในอุตสาหกรรมที่ใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบที่หลากหลายมากขึ้น อาทิ อาหาร อาหารสัตว์ สารให้ความหวาน กรดซิตริก รวมทั้งส่งเสริมและผลักดันการส่งออกมันสำปะหลังไปยังตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น ตุรกี นิวซีแลนด์ อินเดีย เป็นต้น เพื่อรองรับผลผลิตมันสำปะหลังในฤดูกาลถัดไป ตามนโยบายนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นอกจากนี้กรมการค้าต่างประเทศยังได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ mobile unit ไปกำกับดูแลมาตรฐานสินค้ามันสำปะหลังที่นำเข้าส่งออก ณ ด่านศุลกากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ราคามันสำปะหลังภายในประเทศมีเสถียรภาพ และไม่ให้ประเทศผู้ซื้อใช้ประเด็นเรื่องคุณภาพมาตรฐาน มากดราคาส่งออกมันสำปะหลังของไทย ซึ่งที่ผ่านมาได้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยราคามันสำปะหลังทั้งระบบมีเสถียรภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ คาดว่าในปีการผลิต 2564/65 ผู้ผลิตแอลกอฮอล์จากมันสำปะหลังของจีนจะยังมีความต้องการซื้อมันสำปะหลังไทยในปริมาณมาก เนื่องจากราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจีนที่เป็นธัญพืชทดแทนมันสำปะหลังยังคงอยู่ในระดับที่สูง โดยราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของมณฑลซานตง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เฉลี่ยอยู่ที่ 2,960 หยวนต่อตัน ปรับตัวลดลงร้อยละ 5.4 จากเดือนก่อนที่มีราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ 3,130 หยวนต่อตัน กรมฯ จึงขอแนะนำให้เกษตรกรมันสำปะหลังเตรียมท่อนพันธุ์มันสำปะหลังคุณภาพดีและปราศจากโรคใบด่างมันสำปะหลัง ให้เพียงพอกับปริมาณความต้องการมันสำปะหลังที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในปีการผลิตถัดไป และขอให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันแปรรูปหัวมันสำปะหลังเป็นมันเส้นเพื่อเก็บไว้จำหน่ายในช่วงราคาที่เหมาะสม ซึ่งช่วยดูดซับอุปทานส่วนเกินในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ลดปัญหาการกดราคารับซื้อ เพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกรในการจำหน่ายผลผลิต”

อนึ่ง ในช่วงมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 ไทยส่งออกสินค้ามันสำปะหลังรวม 1.971 ล้านตัน มูลค่า 683.72 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.29 และ 48.36 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ส่งออกปริมาณรวม 1.312 ล้านตัน มูลค่า 460.86 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตลาดส่งออกสินค้ามันเส้นที่สำคัญคือ จีน สัดส่วนร้อยละ 99 โดยมีภาษีนำเข้า 0% ตั้งแต่ปี 2549 ภายใต้ FTA ASEAN-China

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button