ข่าวประกัน

ลุ้นเลือกนายกสมาคมประกันวินาศภัย 12 เมษายน นี้ หลังจากเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ จำนวน 21 คน

วันนี้ (31 มีนาคม 2564): รายงานข่าวจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย แจ้งผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2564-2566 ว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 55 เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ได้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ จำนวน 21 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ผลการเลือกตั้งชุดแรก จำนวน 7 บริษัท จากบริษัทที่ไม่เคยเป็นกรรมการในวาระที่แล้ว

 1. นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ์ บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 2. นางสาวสุชาวดี แสงอนงค์ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 3. นายปิยะ วราอุบล บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 4. นายปิยะพัฒน์ วนอุกฤษฏ์ บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
 5. นายอรัญ ศรีว่องไทย บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 6. นางพรทิพย์ จุลชาต บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 7. นายอรรณพ พรธิติ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และผลการเลือกตั้งชุดที่สอง จำนวน 14 บริษัท จากบริษัทสมาชิกที่เหลือทั้งหมด
 8. นายอานนท์ วังวสุ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 9. นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 10. นางสาวบังอร จิระวรสุข บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 11. นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
 12. นายมนตรี วงศ์ท่าเรือ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 13. นางนวลพรรณ ล่ำซำ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 14. นายสมพร สืบถวิลกุล บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 15. นายนพดล สันติภากรณ์ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
 16. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
 17. นายไพชยนต์ สุธีรพงศ์พันธ์ บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 18. นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 19. นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 20. นางสาวเดือนเด่น ชื่นจิตต์ศิริ บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 21. นายปัญญ์ รอดลอยทุกข์ บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารที่ได้รับการเลือกตั้ง รวม 21 คน ได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2564-2566 ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. โดยมีวาระสำคัญในการเลือกตั้งผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ประกอบด้วย นายกสมาคม อุปนายกสมาคม เลขาธิการ รองเลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน และประธานคณะกรรมการประกันภัยสาขาต่าง ๆ อีก 8 คณะ ตามข้อบังคับของสมาคมฯ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสมาคมฯ และธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button