ข่าวประกัน

ไทยประกันชีวิตคว้ารางวัลองค์กรที่รับมือสถานการณ์โควิด-19 ยอดเยี่ยม

ไทยประกันชีวิตคว้ารางวัลองค์กรที่รับมือสถานการณ์โควิด-19 ยอดเยี่ยม สะท้อนการเป็นทุกคำตอบที่พร้อมดูแลคนไทยในทุกสถานการณ์ พร้อมรางวัลด้านแบรนด์และ CSR รวม 20 รางวัล จากหลากหลายสถาบันระดับโลก

นายไชย ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions ผ่านการส่งมอบสุขภาพที่ดี การสร้างความมั่นคงทางการเงิน และการส่งมอบชีวิตที่ดีมีคุณค่าให้กับผู้เกี่ยวข้อง หรือ Stakeholders ทุกภาคส่วน โดยพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจในทุกด้าน รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากรมีทักษะความรู้ และความเป็นมืออาชีพ

โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแล Stakeholder ทั้งผู้เอาประกันภัย บุคลากรภายใน คู่ค้าและคนในสังคม ส่งผลให้ไทยประกันชีวิตได้รับรางวัลด้านการจัดการในสถานการณ์โควิด-19 ตามมาตรฐานสากล จากการประกวด International Business Awards 2020 หรือ Stevie Awards ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลองค์กรที่รับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ยอดเยี่ยม (Most Valuable Corporate Response on COVID-19) จากการที่บริษัทฯ ดำเนินโครงการที่มีส่วนสนับสนุนให้คนในสังคมสามารถรับมือกับวิกฤตการณ์ของโรคโควิด-19 อาทิ สนับสนุนโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัยโควิด-19 โดยมอบประกันชีวิตกลุ่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 หรือการสนับสนุนการจัดตั้งโรงทานวัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

รางวัลองค์กรตัวอย่างในสถานการณ์โควิด-19 ยอดเยี่ยม (Most Exemplary Employer Insurance on COVID-19) โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมกระบวนการทำงาน เพื่อให้การทำงานยังคงประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา, รางวัลองค์กรที่พัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับในสถานการณ์โควิด-19 ยอดเยี่ยม (Most Valuable Medical Innovation) ซึ่งบริษัทฯ ร่วมมือกับโรงพยาบาลคู่สัญญาให้บริการ “ไทยประกันชีวิต Telemedicine” การอนุมัติสินไหมสำหรับผู้เอาประกันภัย กรณีพบแพทย์ผ่านทางโทรศัพท์ หรือ VDO Call

รวมถึงรางวัลองค์กรที่มีพัฒนาสินค้าเพื่อรองรับสถานการณ์โควิด-19 ยอดเยี่ยม (Most Valuable Product) โดยบริษัทฯ ร่วมมือกับพันธมิตร “SILKSPAN” และ “บุญเติม” ริเริ่มโครงการมอบความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ฟรี เพื่อคนไทย

นอกเหนือจากรางวัลด้านการบริหารจัดการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แล้ว บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลด้านองค์กร ได้แก่ รางวัล Brand of the Year ประจำปี 2020 – 2021 จากสถาบัน World Branding Forum ประเทศอังกฤษ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4, รางวัล Best Life Insurance Company 2020, Thailand จากสถาบัน World Finance Magazine ประเทศอังกฤษ ไม่เพียงเท่านั้นไทยประกันชีวิตถือเป็นบริษัทประกันชีวิตไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลสูงสุดจากการประกวด International Business Awards 2020 คือ Grand Stevie Award winners, Best of The 2020 International Business Awards® อันเป็นผลจากการที่บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคง รวมถึงมีบทบาทสำคัญต่อการร่วมดูแลสังคม

ขณะเดียวกันโครงการ “ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน” ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทย ตามแนวทางของ SDGs (Sustainable Development Goals) ด้วยการส่งเสริมศักยภาพให้กับวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ ยังได้รับรางวัล Corporate Social Responsibility Program of the Year 2020 จากสถาบัน International Business Awards ประเทศสหรัฐอเมริกา, รางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2563 (AREA 2020) จากสถาบัน Enterprise Asia ประเทศสิงคโปร์ และรางวัล CSR Initiative of the Year 2020 – Thailand ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Insurance Asia ประเทศสิงคโปร์

“บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง พร้อมมอบการดูแลอย่างครบรอบด้าน ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย เพื่อเติมเต็มคุณค่าชีวิตให้กับลูกค้าและคนในสังคม ตามเป้าหมายการเป็นทุกคำตอบของชีวิต อันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ไทยประกันชีวิตได้รับการยอมรับจากองค์กรระดับสากล” นายไชยกล่าว

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button