ข่าวประกัน

“ฐิติ ยศอนันตกุล” ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตฯ คนใหม่ วาระปี พ.ศ.2564-2566

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ เดอะ แบงเควท ฮอลล์ แอท นาทอง กรุงเทพฯ สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน วาระปี พ.ศ.2564-2566 ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมประชุมจากสมาชิกสมาคมฯ เป็นอย่างดี ทำให้การดำเนินการเลือกคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิทยา ชาญพานิชย์ เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งในครั้งนี้

นางบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) วาระปี พ.ศ. 2562 – 2564 ได้แถลงผลงานและงบแสดงฐานะการเงินของสมาคมฯ ในวาระปี พ.ศ.2562-2564 ที่ผ่านมา ให้กับสมาชิกสมาคมฯ ได้ทราบ พร้อมกล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของทางสมาคมฯ และกล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ทุกท่านที่เสียสละมาทำงานให้กับสมาคมฯ ในตลอดวาระที่ผ่านมา”

การเลือกตั้งนายกและคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ ทางสมาคมฯ ได้ประกาศรับสมัครผู้สมัครเลือกตั้งคณะกรรมการตามกฎข้อบังคับของสมาคมตัวแทนประกันชีวิตฯ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.เลือกตั้งนายกสมาคมฯ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งต้องมีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต และประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารงานขายไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องเคยดํารงตําแหน่งกรรมการสมาคมจนครบวาระอย่างน้อย 1 สมัยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นสมาชิกสมาคมตัวแทนฯ ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 5 ปี

2.เลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งต้องมีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตและประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารงานขายไม่น้อยกว่า 2 ปี รวมทั้งเป็นสมาชิกสมาคมตัวแทนฯ ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
ผู้สมัครเป็นนายกและกรรมการสมาคม ต้องยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง โดยมีสมาชิกสามัญของสมาคมให้การรับรองไม่น้อยกว่า 5 คน ต่อสมาคมภายในระยะเวลาที่กําหนด ทั้ง 2 ประเภทมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี

สำหรับผลการนับคะแนนเสียง การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมตัวแทนประกันชีวิตที่ปรึกษาการเงิน ชุดใหม่ วาระปี พ.ศ.2564-2566 นั้น ที่ประชุมได้ลงคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเลือก “นายฐิติ ยศอนันตกุล” ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตที่ปรึกษาการเงินคนต่อไป พร้อมลงคะแนนเสียงเลือกคณะกรรมการสมาคมฯ โดยรวมเบื้องต้นทั้งหมด 15 คน ไว้เป็นที่เรียบร้อย “โดยคณะกรรมการของสมาคมฯ ทั้งหมดจะต้องมี 25 คน ในส่วนที่เหลือนายกสมาคมฯ คนใหม่จะเป็นผู้เลือก แล้วจะมีการตั้งคณะกรรมการบริหารหรือบอร์ดสมาคมฯ ภายหลัง แต่ระหว่างนี้เป็นหน้าที่ของ “นายฐิติ ยศอนันตกุล” ที่จะต้องไปทาบทามผู้มีประสบการณ์และพร้อมเสียสละเพื่อทำงานให้กับส่วนรวมที่เหลือให้ครบ

นโยบายการทำงานของคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ วาระ ปี พ.ศ.2564-2566
1 .สานต่องานสำคัญ คือ การให้ตัวแทนมีโอกาสหักค่าใช้จ่ายในระบบเหมาจ่าย พิจารณาความถูกต้องว่า VAT ควรจะเป็นภาระของใคร และต้องทำให้อาชีพตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินเป็นสภาวิชาชีพ

  1. ยกระดับตัวแทนสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอย่างมืออาชีพ โดยการสานต่อหลักสูตร FChFP และพัฒนาให้สอดคล้องกับภาคปฏิบัติได้อย่างลงตัว
  2. เตรียมความพร้อม เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โลกก้าวไกล ตัวแทนต้องก้าวทันเสมอ พร้อมที่จะมุ่งสู่โลกการเงินในอนาคต
  3. สร้างความเป็นปึกแผ่นของอาชีพตัวแทนประกันชีวิต ด้วยการร่วมมือกับ สโมสร MDRT และ สมาคม GAMA สร้างตัวแทนรุ่นใหม่ เติบโตด้วยความคิดใหม่ๆ
  4. ส่งเสริมให้ตัวแทนมีความรับผิดชอบต่อสังคม และช่วยเหลือสังคม
  5. ประสานงานและให้ร่วมมือกับ คปภ. เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมประกันชีวิต

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button