การค้า การส่งออกสถาบันการเงิน

ธ.ไทยเครดิตฯ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้า ฝ่าวิกฤต COVID-19 ระลอกใหม่

ธ.ไทยเครดิตฯ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้า ฝ่าวิกฤต COVID-19 ระลอกใหม่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) แสดงความห่วงใยไปยังลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ ออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (Home for Cash) สินเชื่อเช่าซื้อรายย่อย เช่น การปรับลดค่างวด ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ ชะลอการชำระหนี้ ลดค่าธรรมเนียมการโอน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าวนายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ธนาคารตระหนักถึงสถานการณ์ที่ยากลำบากของลูกค้าสินเชื่อจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบด้านเศรฐกิจต่อผู้คนในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ ผู้มีอาชีพอิสระ หรือพนักงานที่มีรายได้ประจำธนาคารได้รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าสินเชื่อ เพื่อหามาตรการความช่วยเหลือที่เหมาะสม โดยธนาคารได้จัดให้เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ดูแลให้คำปรึกษาลูกค้าสินเชื่อธุรกิจโดยตรง นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ออกมาตรการความช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (Home for Cash) สินเชื่อเช่าซื้อรายย่อย โดยหวังเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยให้ลูกค้าสามารถผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปได้อีกครั้ง”มาตรการความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ประกอบด้วย 3 มาตรการ ดังต่อไปนี้1. ลดภาระการผ่อนชำระหนี้ และ/หรือ ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ (ระยะเวลาบังคับใช้ ภายใน 31 ธ.ค. 64) • ปรับลดจำนวนเงินค่างวดในการผ่อนชำระ และ/หรือ ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน • ชะลอการชำระเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ย เป็นการชั่วคราว2. การตีโอนทรัพย์หลักประกันชำระหนี้ (ระยะเวลาบังคับใช้ ภายใน 31 ธ.ค. 64) • ลดค่าธรรมเนียมการโอนที่กรมที่ดินเหลือ 0.01%3. การชะลอการชำระหนี้ (ระยะเวลาบังคับใช้ ภายใน 30 มิ.ย. 64) • ชะลอการชำระเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน • ระยะเวลาการชะลอการชำระหนี้ ไม่เกินเดือนมิถุนายน 2564หมายเหตุ: รายละเอียดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดลูกค้าธนาคารสามารถสมัครขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2564 ผ่านช่องทาง Call Center โทร 02 697 5454 หรือสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย และสำนักงานนาโนเครดิต ของธนาคารทุกแห่ง ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 17.00 น.

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button